Bağışıklık Sistemi İçin C Vitamini, D3 & Çinkonun Bir Arada Kullanımı

Vitamin C D3 Zinc Blog

Bağışıklık Sistemi Nedir?

Bir canlının hastalıklara karşı korunmasını sağlayan, yabancı ve zararlı olan tüm maddeleri tanıyıp bu maddelerin yok edilmesi için savaşan reaksiyonlar, bağışıklık sistemi olarak ifade edilmektedir. Bağışıklık sistemi, kişinin enfeksiyon ve hastalıklardan korunmasını sağlar. İnsan vücudu tarafından bakteri, virüs ve diğer yabancı maddeler olarak tanımlanan her türlü yabancı maddeye karşı çeşitli mekanizmalarla koruma sağlanması bağışıklık sistemi tarafından gerçekleştirilir. Bağışıklık sistemi desteklerinin başında ise vitamin ve mineraller gelir.

Vitaminler nedir?

Vitaminler, vücutta metabolik reaksiyonların gerçekleşmesi için yeterli miktarda bulunmaları gereken önemli koenzimlerdir. Eksikliklerinde veya fazla alınma durumlarında ciddi hastalıklar oluşmaktadır. Vitaminler, suda çözünen (B ve C vitaminleri) ve yağda eriyen (A,D,E,K vitaminleri) olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Suda çözünenler B12 vitamini hariç vücutta depolanamıyorken, yağda eriyen vitaminler vücutta depolanabilir. Tüm vitaminler bağışıklık sistemini dolaylı ya da doğrudan etkilerken özellikle bazı vitaminlerin etkisi çok daha dikkat çekicidir.

Mineraller nedir?

Vitaminlerin vücutta metabolize olabilmeleri için minerallere ihtiyaç duyulmaktadır. Vücutta Çinko(Zn), Bakır(Cu), Selenyum(Se), Magnezyum(Mg), Klor(Cl), Sodyum(Na), Demir(Fe) gibi minerallerin kofaktör olarak görev yapmasıyla bağışıklık sistemini doğrudan etkilediği belirlenmiştir. Hücrelerin harekete geçmesini sağlayan kimyasalların salınımı, vücutta oluşan enfeksiyona karşı antikorların çoğalmasını sağlamak özellikle bu minerallerin görevidir.

Koronavirüs Salgınında Vitamin ve Minerallerin Rolü

COVID-19 enfeksiyonu öncesinde, sırasında ve sonrasında bağışıklık sistemi fonksiyonlarının etkisinde, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi vurgulanmaktadır. Yapılan bir çalışmada en çok kullanılan beslenme destek ürünleri sırasıyla D vitamini (%40,4); C vitamini (%26,6); multivitamin ve çinkodur. (%7,4). Beslenme destek ürünü kullananların çoğunluğu zinde olmak ve COVID-19’u önlemek için beslenme destek ürünü kullandıklarını belirtmişlerdir. Beslenme destek ürünü kullananların %65,5’i C ve D vitamininin bağışıklık sistemini artırdığı gerekçesiyle yüksek düzeyde kullandıklarını ifade etmişlerdir. Çin’de yapılan başka bir çalışmada ise pandemi sürecinde bireylerin %31,2’si koronavirüsle başa çıkabilmek için C vitamini, probiyotik ve diğer besin takviyelerini kullandıklarını belirtmiştir.

C Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar?

L-Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, birçok gıdanın içeriğinde bulunduğu gibi besin takviyesi formunda da bulunan suda çözünen bir vitamindir. Vücutta sentezlenebilen bir vitamin olmadığı için dışarıdan alınması gereken bir bileşendir. Protein metabolizmasında yer alması haricinde güçlü antioksidan özelliğe sahip olan C vitamini, serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltarak bazı hastalıkların gelişimini önlemeye ve geciktirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. C vitamini takviyesi, solunum ve sistemik enfeksiyonları hem önleyebilmekte hem de tedavi edebilmektedir.

D Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar?

D vitamini; yağda çözünebilen, steroid yapılı ve yaşam için gerekli olan bir vitamindir. Ancak bir dokuda üretilip dolaşıma salınarak diğer dokular üzerinde etki etmesi ve bu etkinin çeşitli mekanizmalarla düzenlenmesi sebebiyle D vitamini hormon olarak değerlendirmeye alınmaktadır. D vitamini, vücuda 2 farklı yoldan alınabilmektedir. Güneş ışığına doğrudan maruziyetle deride endojen olarak üretilmesinin yanı sıra günlük diyet içerisinde D vitaminince zengin olan besinleri tüketerek de alınabilir. Örneğin; somon, ton balığı gibi yağlı balıklar ve yumurta sarısı D vitaminince zengin besinlerdir. Genellikle, vücuda alınan D vitamininin %90’ı güneşe maruziyetle olur.

D vitamini ihtiyacı diyetle, hayvan dokularında var olan kolekalsiferol (D3 vitamini) ve bitkilerde var olan ergokalsiferol (D2 vitamini) şeklinde karşılanabilmektedir. Yeni doğan bebeklere ilk günden 12 ay sonuna kadar 400 IU/gün, 1-18 yaş arası çocuk ve adölesanlara ise 600 IU/ gün D vitamini desteği tavsiye edilmiştir. Gebelik döneminde 800-1600 IU/gün D vitamini alımı, serum 25(OH)D düzeylerini normalleştirmediği görülmüştür. Bu nedenle gebelerde günde en az 2000 IU D vitamini alımı ve D vitamini alımının doğum öncesi bakımın bir parçası haline getirilmesi önerilmektedir. 

D vitamini ilk kez, diyetle yetersiz kalsiyum alımından kaynaklanan bir çeşit iskelet sistemi rahatsızlığı olan raşitizm hastalığında tedavi edici olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, kemik metabolizması ve kalsiyum-fosfor dengesindeki rolü ortaya konmuştur. Birçok organ sisteminin optimal olarak çalışmasında rolü bulunmaktadır. Bunların yanı sıra hücre çoğalması, hücre farklılaşması, apoptozis, göz sağlığı, kan basıncının düzenlenmesi ve kalp sağlığı, doğal ve kazanılmış bağışıklığın modülasyonu, endojen antimikrobiyal peptidlerin (AMP) üretimi ve inflamatuvar yanıtın düzenlenmesi üzerinde etkileri bulunmaktadır. Otoimmün hastalıklarla ve enfeksiyon hastalıkları ile de ilişkisi bulunmaktadır. D3 vitamini bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde rol oynamaktadır. Enfeksiyon hastalıklarına karşı enfeksiyon önleyici özellikleri olduğu ve bağışıklık yanıtıyla D vitamini arasında bir etkileşim olduğu belirtilmiştir. Düşük D vitamini düzeyleri, insanlarda yaşam boyunca bağışıklık sisteminin gelişimi ile  ilişkilendirilmiştir. D vitamini; bakteriyel, fungal ve viral kaynaklı birçok enfeksiyonun patogenezinde yer almaktadır. Ayrıca D vitamini eksikliği ile çeşitli enfeksiyonlar arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir.

Çinko Nedir, Ne İşe Yarar?

Çinkonun mikroorganizmaların, bitkilerin ve hayvanların gelişimi için temel elementlerden olduğu yüzyıllardır bilinmesine rağmen insan vücudu için gerekli bir element olduğu 1960’lı yıllarda kabul edilmiştir. Çinko (Zn), insan vücudunda demirden sonra en bol bulunan ikinci eser elementtir. Yetişkin bir insan vücudunda ortalama 2-3 g çinko bulunmakta ve kas (%60), kemik (%20-30), karaciğer (%5), prostat, böbrek, retina, beyinde (%1.6) ve eritrositlerde yer almaktadır. Bunların yanında saç ve tırnaklarda da bulunmaktadır. Bağırsaklarda emilen çinkonun fazlası vücuttan atılmaktadır. İmmün yanıtı güçlendirici etkisinin yanında bu eser elementin virüslere karşı savunmada da görev almakta olduğu bildirilmiştir. 

Örneğin, timus bezindeki T hücrelerinin olgunlaşmasında ve farklılaşmasında rol oynayan timulin hormonu Zn’ya ihtiyaç duymaktadır. Yapılan bir araştırmada serum Zn düzeyleri COVID-19 hastalarında sağlıklı bireylere göre anlamlı oranda azalmıştır. Çinkonun, C vitamini ile beraber alındığında bağışıklık sistemini çok daha fazla güçlendirdiği belirtilmiştir.

Çinko için ana gıda kaynakları kırmızı et, tavuk, balık, deniz ürünleri, yağlı tohumlar, baklagiller, tahıllar ve süt ürünleridir. Beslenmedeki çinkonun kalitesi elde edildiği kaynağa ve biyoyararlılığına göre değişmektedir. Yetişkin erkeklerde günlük 11 mg, kadınlarda 10 mg, 1-10 yaş arası çocuklarda ise 2-5 mg çinko alımı önerilmektedir. Gebelik ve emzirme döneminde gereksinim 15 mg’ dır. Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3’ ünde çinko eksikliği görülmektedir. Çinko yetersizliği görülme nedeninin beslenmede bu mineralce zengin olan hayvansal kaynaklı gıdalara gereği kadar yer verilmemesi, fosfat ve diğer mineralleri bağlayan fitat bakımından zengin tahılların yüksek miktarlarda tüketilmesi olduğu düşünülmektedir. Çinko eksikliği, genellikle uzun bir süre çinko alımının azlığı sonucunda kendini gösterir. Çinko eksikliğinde; kuru ve pürüzlü cilt, mat saçlar, kırılgan tırnaklar, tırnaklarda beyaz lekeler, tat ve koku almada azalma, iştah kaybı, karanlığa uyum zorluğu, enfeksiyona yakalanma artışı, yaraların geç iyileşmesi, saç dökülmesi, depresyon, göz hastalıkları, gelişme geriliği, cinsel olgunlaşmanın gerilemesi, immün fonksiyonlarda azalma gibi belirtiler görülmektedir. Ayrıca çinko eksikliği canlı organizmanın oluşmasında, gelişmesinde ve işlevlerini sürdürmede bilişsel fonksiyonda geriliğe, otoimmün hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle gebelik döneminde ihtiyaç artmakta, yeteri kadar alım olmadığında ise bebeğin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Eksikliğinde kalp damar rahatsızlıklarının arttığı da bilinmektedir. Ayrıca metabolizma için gerekli insülin hormonunun yapısında ve işlevinde görevli olduğu belirtilmektedir.


Kaynaklar:

 • Dogan S, Bal T, Cabalak M, Dikmen N, Yaqoobi H, Ozcan O. Oxidative stress index can be a new marker related to disease severity in COVID-19. Turkish Journal of Biochemistry. Pre-published online by De Gruyter August 9, 2021. https://doi.org/10.1515/tjb-2021-0013

 • Pal A, Squitti R, Picozza M, Pawar A, Rongioletti M, Dutta AK, Sahoo S, Goswami K, Sharma P, Prasad R. Zinc and COVID-19: Basis of Current Clinical Trials. Biol Trace Elem Res. 2021 Aug;199(8):2882-2892. https://doi.org/10.1007/s12011-020-02437-9

 • Tamer A, Nalbant A. Nutrition and immun system . Sakarya Med J 2021, 11(2):458-466. https://doi.org/10.31832/smj.896467

 • Prasad AS. Clinical, immunological, anti-inflammatory and antioxidant roles of zinc. Exp Gerontol. 2008 May;43(5):370-7. https://doi.org/10.1016/j.exger.2007.10.013.

 • Prasad AS. Zinc in human health: Effect of zinc on immune cells. Mol Med. 2008;14(5-6):353-357.

 • Ülger H, Coşkun A. Çinko: Temel fonksiyonları ve metabolizması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 5(2): 38-44.

 • Akdeniz V, Kınık Ö, Yerlikaya O, Akan E. İnsan sağlığı ve beslenme fizyolojisi açısından çinkonun önemi. Akademik Gıda. 2016;14(3):307-314.

 • Yazğan B, Yazğan Y. Antioksidan redoks sistemi üzerinde metallotionin ve çinko ilişkisinin önemi. SDÜ Tıp Fak Derg. 2016;23(3):104-111.

 • TÜRKOMP Türkiye’ye Özgü Besin Kompozisyonu Veri Tabanı. http://www.turkomp.gov.tr/component_result-27 (erişim tarihi:23 Kasım 2018)

 • Caballero B, Allen L, Prentice A. Encyclopedia of human nutrition. Elsevier Academic Press, 2nd ed. Amsterdam, London. 2005. p 2152-2167.

 • TÜBER Türkiye‘ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Ankara,Türkiye. 2015. ISBN 978-975-491-408-5.

 • Aliani M, Udenigwe CC, Girgih AT, Pownall TL, Bugera JL, Eskin MN. Zinc deficiency and taste perception in the elderly. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(3):245-250.

 • https://avesis.hacettepe.edu.tr/yayin/d8c167fe-ee93-4b18-9a86-e7c33981dc5b/d-vitamini-ve-enfeksiyon-hastaliklari

 • http://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/d-vitamini-eksikligi-ile-ilgili-guncel-bilgiler/#full-text

 • Bağışıklık Sistemi Desteklerinin Besin-İlaç Etkileşimi Ferhan ÇETİN* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, Türkiye

İlginizi çekebilecek diğer içerikler

Dinamis Blog Çocuklarda İştahsızlık Probleminin Önüne Nasıl Geçilir

Çocuklarda İştahsızlık Probleminin Önüne Nasıl Geçilir?

Çocukların yeterli miktarda besin alamaması durumu iştahsızlık olarak tanımlanır. Ek gıdaya geçiş dönemleri, ilaçlar, sağlık sorunları, besin alerjileri gibi faktörler nedeniyle çocuklar iştahsızlık yaşayabilir. Çocuklarda iştahsızlık hem ebeveyn hem de çocuklar için stresli bir süreç olabilir. İştahın azaldığı dönemlerde çocukların ihtiyacı olan besin öğelerinin eksikliği görülür. Vitamin ve mineral gibi besin öğelerinin eksikliği çocuklarda büyüme ve gelişme sürecinin yavaşlamasına neden olur.

26
Haziran

0 YORUM

DEVAMINI OKU
Vitaminler & Mineraller, Resveratrol, Guarana, L Karnitin, Astaksantin, Beta Glukan

Vitaminler & Mineraller, Resveratrol, Guarana, L-Karnitin, Astaksantin, Beta Glukan

Günümüz şartları göz önüne alındığında ve bugünkü yaşam tarzımız için gerekli olan besin öğeleri düşünüldüğünde yüksek potansiyelli vitamin, mineral, aminoasit, antioksidan etkili bitkilerin kullanımı sağlık açısından elzem olabilir.

10
Mart

0 YORUM

DEVAMINI OKU
C Vitamini Hakkında Bilmediklerimiz

C Vitamini Hakkında Bilmediklerimiz

C vitamin kolesterol metabolizmasıyla yakından ilişkilidir. Kronik C vitamin eksikliğine maruz bırakılan kobayların kan plazmalarında kolesterol ve trigliserit düzeyleri artmıştır ve kolesterolün safra asidine dönüşümü yavaşlamıştır.

31
Mayıs

0 YORUM

DEVAMINI OKU
C Vitamini

C Vitamini

C vitamini ya da kimyasal adıyla askorbik asit bazı canlılar tarafından sentezlenebilirken insan vücudunda sentez enziminin olmaması nedeni ile vücutta sentezlenemeyen suda çözünen vitaminlerden birisidir. Vücutta depolanmaz ve bu nedenle dışarıdan alınması gerekir. C vitamini kimyasal olarak antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede de vücudumuzdaki pek çok kimyasal reaksiyonda görev alan bir moleküldür.

27
Ekim

0 YORUM

DEVAMINI OKU
D Vitamini Eksikliği Nedir D Vitamini Eksikliğini Nasıl Önler Ve Nasıl Tedavi Edebiliriz

D Vitamini eksikliği nedir? D Vitamini eksikliğini nasıl önler ve nasıl tedavi edebiliriz?

D vitamini; yağda eriyen vitaminler arasında yer almakta olup aynı zamanda endojen olarak uygun biyolojik ortamda sentezlenebildikleri için hormon ve hormon öncüleri olan bir grup steroldür. En önemli etkisi kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonu üzerinedir. Bununla birlikte son yıllarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin yaygın kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, enfeksiyöz ve otoimmun hastalıkların dahil olduğu bir çok kronik hastalıkla ilişki içinde olduğu bulunmuştur.

4
Nisan

0 YORUM

DEVAMINI OKU
D3 Ve K2 Vitaminini Neden Birlikte Kullanılmalı

D3 ve K2 Vitaminini Neden Birlikte Kullanılmalı?

D vitamini eksikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın olarak görülmektedir. Çünkü eğer güneşten ve besinlerden yeterli düzeyde D vitamini alamıyorsanız vücut bir müddet sonra yoksunluk çekmeye başlar. Günümüzde pek çok kişinin yaşadığı D vitamini eksikliğini gidermek için başvurduğu yöntemlerin başında ise takviyeler gelir.

10
Ocak

0 YORUM

DEVAMINI OKU
B Vitaminleri

B Vitaminleri

B grubu vitaminleri suda çözünür vitamin ailesindendir. Sinir sisteminde, kas fonksiyonlarında ve enzimlerin çeşitli reaksiyonlarında görev alırlar. B grubu vitaminlerin eksikliği genellikle birlikte görüldüğü için genellikle kombine halde alınmaları tavsiye edilir.

20
Eylül

0 YORUM

DEVAMINI OKU
Güzellik Vitamini Biotin

Güzellik Vitamini Biotin

Biotin, literatürde H vitamini veya B₇ vitamini olarak da adlandırılan ve güncel haberlerde karşımıza sıklıkla “güzellik vitamini” adıyla çıkan bir vitamindir. Kimyasal formülü C₁₀H₁₆N₂O₃S olan biotin, suda çözünen bir B kompleksi vitaminidir. Suda çözündüğü için günlük olarak alınması önemlidir.

19
Haziran

0 YORUM

DEVAMINI OKU
B6 Vitamini (Piridoksin) Ve Magnezyum İlişkisi

B6 Vitamini (Piridoksin) ve Magnezyum İlişkisi

Pridoksin vücudumuzdaki proteinlerin ve temel bileşiklerin sinir sistemindeki transimitterlerin, eritrositlerin ve prostaglandinlerin yapısında bulunan oldukça önemli bir vitamindir. Ayrıca, B6 vitamini hormonal dengenin sağlanmasında ve immün sistem fonksiyonlarının düzenlenmesinde de önemlidir.

24
Ağustos

0 YORUM

DEVAMINI OKU
Çerez Politikamız
Çerez Politikamız İnternet sitemizin kullanımına ilişkin ölçüm yapmak ve böylece ziyaret deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. KVKK Aydınlatma Beyanımız